Borstlifiting

Borstlifting

Bij een ‘borstptosis’ is het volume van de borst fors gezakt over de borstkas zodat het tepelhof lager komt te liggen dan de borstplooi.

Een borstlifting brengt het borstweefsel terug op de juiste positie. Die positie verschilt van patiënt tot patiënt en hangt af van de lichaamsfysionomie ( lengte, omtrek borstkas en lende). Dit dient nauwkeuring nagemeten te worden.

Borstlifting techniek

De gebruikte techniek bepaalt de vorm en de contour. We gebruiken zoveel mogelijk eigen weefsel van de borst zelf om een lifting met versteviging uit te voeren.

Zo gewenst kan bijkomend een prothese geplaatst worden om een grotere cupmaat te verkrijgen. Afhankelijk van de gewenste grootte kan dit in dezelfde ingreep of in een tweede tijd.

Nadeel zijn de littekens. Die zijn ook afhankelijk van de gebruikte techniek. Dit wordt in detail besproken op de raadpleging.

Nb. Een borstlifting louter door een prothese te plaatsen (om zo een mooier volume te verkrijgen én littekens zoveel mogelijk te vermijden) kan ook onder zekere voorwaarden: de prothese dient anatomisch van vorm te zijn (druppelvorm) én van groot volume. Des te kleiner de prothese, des te kleiner het liftingseffect.

Het is een ingreep die op het chirurgisch dagcentrum of in kortopname wordt uitgevoerd onder lichte algemene verdoving.